Rozkładarka

W projektach rokładarki pozycje i osie ruchu wózków ładujących rozkładarki i struktura robota kartezjańskiego są specjalnie zaprojektowane zgodnie z prędkością roboczą prasy transferowej i wymiarami wykroju. Zgodnie z tą rozkładarką wózki załadowcze mogą być przesuwane obok siebie oraz do przodu lub do tyłu. Ponadto wózki załadowcze do rozkładania można ustawić po prawej i lewej stronie, tylko po prawej lub tylko po lewej stronie, a także za przenośnikiem. Nasze systemy rozkładania mogą działać i są w 100% kompatybilne z każdą marką prasy transferowej.

Systemy Transferu Prasy

Systemy przenoszenia prasy przeznaczone do pracy między kolumnami prasy lub z przodu i z tyłu prasy w zależności od konstrukcji prasy, której operacja przenoszenia będzie wykonywana. Systemy transferowe mogą działać i są w 100% kompatybilne z prasami hydraulicznymi każdej marki, prasami mimośrodowymi i prasami transferowymi serwo.

Roboty Transferowe Prasy

Roboty transferowe do pras to systemy przeznaczone do linii transferowych między prasą a prasą. Różne rodzaje rozwiązań mogą być stosowane jako T-Robot, V-Robot i Monobar Robot w zależności od struktury prasy i narzędzi oraz prędkości roboczej. Roboty transferowe to najwydajniejsze systemy do operacji, w których wystarczą niskie prędkości.